Strona przechowuje informacje zapisane w plikach cookies. Dowiedz się więcej. ZamknijX
Strona główna / Usługi / Kotłownie gazowe

Kotłownie gazowe

Wykonujemy przeglądy czujników zaistalowanych w kotłowniach gazowych. Po sprawdzeniu poprawności działania systemu otrzymują Państwo protokół z wykonanego przeglądu oraz odpowiednie atesty.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. DU Nr 75 § 158 ppkt 5,

„Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.”

 


Rozporządzenia Ministra Spraw Wew. i Adm. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Dz.U. 2006 nr 80, poz. 563,

Roz.1, § 2.1.,ppkt.7

„urządzenia przeciwpożarowe - rozumie się przez to … urządzenia zabezpieczające przed wybuchem”

W myśl rozporządzenia system detekcji gazów wybuchowych należy traktować jako „urządzenie przeciwpożarowe”

Roz.1, §3, ppkt.1-3

Nakazuje: przeprowadzenie prób działania potwierdzających prawidłowość funkcjonowania oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji zgodnie z DTR „urządzenia” nie rzadziej niż raz w roku.

Roz.2, § 4.2, ppkt.1

Właściciele, zarządzający lub użytkownicy obiektu są zobligowani do utrzymania „urządzeń” w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

 


Przykładowe rozwiązanie:

Aktywny Alarm Gazowy produkcji firmy Pro-Sevice składa się z:

Expert G Expert G - detektor gazu ziemnego (CH4). Zastosowany sensor posiada dodatkowo filtr węglowy który zwiększa bezawaryjność detektora. Atrakcyjna cena 499zł!
EXter 4z EXter 4z - moduł alarmowy, sterujący pracą systemu (rozbudowa do 4 detektorów). Standardowa awaryjne podtrzymanie pracy całego systemu bez dodatkowych zasilaczy i akumulatorów.
MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy

 

Zgodnie z zaleceniami producenta wykonujemy kwartalne, półroczne oraz roczne przeglady systemów detekcji wycieku gazu ziemnego w kotłowniach gazowych.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST W TWOICH RĘKACH